НАЧАЛО КОНТАКТИ ENGLISH
„Нашата визитка са вече построените и предадени сгради”
инж. Румен Вътков (собственик и управител)

За нас
Строителна Фирма Румен Вътков изпълнява комплексен строителен инженеринг и инвестиционна дейност – от закупуване или договаряне на терен, през пълно проучване и работно проектиране, до изграждане на сградата в напълно завършен вид и реализацията и на пазара на недвижими имоти в България и чужбина.

Фирмата разполага със складови и производствени бази, строителна техника, инвентар, транспортни средства и недвижими имоти, които ни позволяват да обхванем комплексно всички видове строителни дейности. Строителна Фирма Румен Вътков работи с опитен управленски и инженерен екип, както и постоянен състав от над 200 висококвалифицирани строителни работници в специализирани бригади. Наличието на собствена материална база и добре организиран трудов ресурс ни дават възможността да изпълним всички видове строително-монтажни работи, свързани с модерното жилищно-административното строителство.

Строителна Фирма Румен Вътков строи по класическия изпитан метод на монолитно строителство, като същевременно с това прилагаме редица съвременни материали и технологии, утвърдени в европейската строителна практика. Благодарение на стабилните си партньорски връзки с производители и доставчици на български и вносни строителни материали от различно естество, ние предлагаме на клиентите си имоти построени на европейско ниво и отговарящи на всички съвременни изисквания.


История
Строителна Фирма Румен Вътков започва своята дейност на 13 декември 1991 година. На тази дата, 36 годишен строителен инженер от ГУСВ и неговата съпруга, научен сътрудник 1-ва степен и хоноруван преподавател по икономика в ХТИ-София, регистрират едноличен търговец и започват работа по своя първи обект – жилищна сграда на ул. „Неразделни” № 2 в Лозенец. От тогава, фирмата е предала над 120 строителни обекти в най-престижните райони на София (Лозенец, Редута, Идеален Център). От тях основния дял се пада на три до пет етажни жилищни сгради, които със своята архитектурна индивидуалност и прецизност на изпълнението, сами по себе си създават облика на фирмата. Малка, но съществена част от дейността на Строителна Фирма Румен Вътков е изграждането на административни сгради по поръчка на инвеститор, какъвто е административния комплекс “EXPO 2000” на бул. „Никола Й. Вапцаров”.

Паралелно с по-малки проекти, от 2000 година до сега, Строителна Фирма Румен Вътков фирмата изгражда жилищно-административен комплекс „ПЕРЛИТЕ” на бул. „Черни връх”. Той се състои от 40 еднофамилни къщи, 6 жилищни сгради с над 200 апартамента, 4 административни сгради, магазини и други. Качественото изпълнение на отделните сгради и добрите архитектурни и градоустройствени решения придават неповторимия облик на комплекса, станал емблематичен за Строителна Фирма Румен Вътков.


Визия
Целта на Строителна Фирма Румен Вътков винаги е била и ще продължава да бъде строителството на все по-качествени и комфортни жилища, магазини и офиси за софиянци. Качеството на нашето строителство винаги е било пръв приоритет на фирмата и ние никога няма да направим компромис с него, за да увеличим пазарния си дял или броя на обекти. Целият екип на фирмата ще продължи и за в бъдеще да дава всичко от себе си, за да може името Румен Вътков да се превърне в емблема за качество и коректност.


Мисия
„Моят дом - моята крепост!” – българска народна мъдрост
Тази простичка народна мъдрост е основата на бизнес политиката на Строителна Фирма Румен Вътков. Нашата цел е да създадем за Вас, нашите клиенти, уютен и сигурен дом, отговарящ на всички Ваши изисквания и желания като по този начин придаваме индивидуалност на всеки наш апартамент и наистина го превръщаме във Вашата семейна крепост.


Други Дружества
През 2007 година Строителна Фирма Румен Вътков инициира основаването на акционерно дружество със специална инвестиционна цел – „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ. Целта на това начинание бе навлизане на Строителна Фирма Румен Вътков на българските капиталови пазари. Тази наша инициатива се оказа изключително успешна – за 2007 година „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ изплати дивидент от 1.98 лв. на акция, при номинал 10 лв. През 2008 „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ продължава своята успешна дейност.


Сертификати
Строителна Фирма Румен Вътков е член а „Камара на Строителите в България” и с решение на комисията и протокол 0055/24.07.2008 е вписан в Централния професионален регистър на строителя и има удостоверения:
№ I – 003722
        Първа група
        Строежи от втора до пета категория
№ V – 002876
         Пета група


Регистрация
Фирма: ЕТ „РУМЕН ВЪТКОВ – II”
Седалище и адрес на управление: 1220 София, ж.к. „Толстой”, бл. 68, вх. Г
Представляващ: Румен Вътков Вътков
ЕИК: 121132180