НАЧАЛО КОНТАКТИ ENGLISH
„Нашата визитка са вече построените и предадени сгради”
инж. Румен Вътков (собственик и управител)

Вашите оферти за нас
Ако имате имот, който искате да ни предложите за строителство срещу обезщетение или продажба, попълнете тази форма или се свържете с нас директно на предоставените Ви контакти.

ФОРМУЛЯР

Информация за Имота:
Адрес:
Пример: ул. "Криволак" № 26
Квадратура:
Пример: 1258 кв. м.
Урегулиран:
Да Не
 
Номер на имота:
Пример: II-927 или 1554
Регулационен квартал:
Пример: 28
Местност:
Пример: "Горна Баня"
Район:
Пример: "Овча купел"
Пояснение:
 
Застроителни Показатели:
Зона:
Пример: Жм3
Кинт:
Пример: 2.3
Плътност:
Пример: 40 %
Кота Корниз:
Пример: 10 м.
Озеленяване:
Пример: 30 %
Сключено застрояване:
Да Не
 
Пояснение:
 
Вашите Изисквания
Продажна цена:
Пример: 200 000 евро
или
   
Обезщетение:
Пример: 30 %
Пояснение:
 
Лични данни за контакт:
Име и фамилия:
 
Тел.:
 
E-mail: