НАЧАЛО КОНТАКТИ
„Нашата визитка са вече построените и предадени сгради”
инж. Румен Вътков (собственик и управител)

Ремонти
Ремонти и Довършителни работи

Строителна Фирма Румен Вътков предлага изпълнение и организация на всякакви видове ремонти и довършителни работи за Вашия апартамент, офис, магазин или друг обект.

Фирмата работи активно на българския пазар от 1991 година. Изпълнили сме над 120 строителни обекта – основно средно големи жилищни и офисни сгради. Подбран екип от специалисти с дългогодишен опит осъществяват организация, контрол и надзор на всеки наш обект. Разполагаме със специализирани бригади за всички строителни дейности.

Процесът:

  1. Свържете се с наш представител:
    1. GSM: +359 888 71 60 64
    2. e-mail: rumen.vatkov@abv.bg
  2. Прави се оглед на помещението, където Вие уточнявате с техническо лице видовете ремонтни или довършителни работи, които искате да бъдат извършени;
  3. Представя Ви се количествено-стойностна сметка за целия проект; (Възможно е  преди това да се изготви интериорен проект на помещението, ако имате желание.);
  4. Прави се организация и график на строителните работи и се осъществява ежедневен надзор на изпълнението от технически ръководител;
  5. След завършването на всички строително-ремонтни дейности Вие правите последен оглед на обекта и приемате свършената работа. Всички дефекти или грешки се отстраняват.

 

Използвайте нашия дългогодишен опит и технически ресурси, за да превърнете следващия основен ремонт на Вашия апартамент, офис, магазин или друг обект в лесен и безгрижен процес.